CIEĽ LPS 

Cieľom Nášho LPS je zabezpečiť ekonimickú prosperitu vlastníctva našich podielnikov, formou dividend. Dividendy sa odvíjajú od zisku hospodárenia na spoločných a spoločne obhospodárovaných parcelách LPS.

PORASTY, FLORA, DEDIČSTVO

Okrem ekonomických ukazovateľov sa v LPS Lípie – Hrabové snažíme o udržiavanie prirodzených lesných porastov, ktoré sme zdedili od našich predkov. Preto každý rok vysadíme cca 10000ks nových sadeníc a obnovíme cca 1ha lesa.

VLASTNÍCTVO

Najzakladanejším právom vlastníka nehnuteľnosti je nehnuteľnosť vlastniť a nakladať s ňou v zmysle katastrálneho zákona a zákona o PS. Práve preto, LPS ako správca nehnuteľnosti, vykonáva dohľad nad vlastníctvom nehnuteľného majetku podielnikov.

Novinky

Prehľad najnovších aktualít v rámci činnosti Lesného pozemkového spoločenstva Lípie – Hrabové

hero-image1
Lesné pozemkové spoločenstvo Lípie-Hrabové, opätovne oznamuje svojim členom, že na základe výsledkov […]
Vzhľadom na pandemickú celosvetovú situáciu, spôsobenú šírením koronavírusu SARS-CoV2, spôsobujúce ochorenie COVID-19, […]
Vážení podielnici, Dovoľte, aby sme Vás informovali, že dňa 11.03.2021, sa on-line […]

Kontaktujte nás

Máte na nás požiadavku ? Máte nápad ako vylepšiť túto stránku ?

V prípade akejkoľvek požiadavky sa neváhajte na nás obrátiť, buď na vyššie uvedených kontaktoch, alebo vyplnením tohto krátkeho formulára.